Studenten met ADHD vinden het moeilijk hun gedrag en plannen in toom te houden. ADHD kenmerkt zich door tekort aan aandacht of hyperactiviteit en impulsiviteit of een combinatie daarvan. Dit laatste komt het meeste voor. Het maken van fouten of het missen van details komt niet door een tekort aan intelligentie van de student, maar is eerder een teken van impulsiviteit. 

De diagnose van ADHD is relevant als achtergrondinformatie, maar het belangrijkste is te focussen op de onderwijsbehoeften.

Hoe kun je studenten met ADHD herkennen?​

ADHD heeft 3 belangrijke kenmerken: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsief gedrag. 

Aandachtstekort: 

 • Snel afgeleid 
 • Moeilijk kunnen luisteren 
 • Alles tegelijkertijd willen doen 
 • Dingen niet afmaken en vergeten 
 • Weinig gevoel voor tijd. Komen vaak te laat of krijgen hun opdrachten niet op tijd af 

Hyperactiviteit: 

 • Niet stil kunnen zitten 
 • Steeds de handen of voeten bewegen/ wiebelen en friemelen 
 • Niet kunnen stoppen met praten 
 • Een constant gevoel van innerlijke rusteloosheid 

Impulsiviteit 

 • Doen zonder denken 
 • Opdringerig overkomen 
 • Moeite hebben met op de beurt wachten 
 • Impulsieve relaties aangaan en verbreken 

In de kinderjaren staan de impulsiviteit en hyperactiviteit vaak wat meer op de voorgrond, bij jongeren en volwassenen zie je met name problemen met aandacht, planning en het organiseren van het dagelijks leven. 

Sterke kanten van studenten met ADHD

 • Spontaan
 • Energiek
 • Creatief en doortastend
 • Lopen snel warm voor idealen
 • Groot rechtvaardigheidsgevoel 

Tips wat je kunt doen als docent

Het is als docent belangrijk om in gesprek te gaan met de student over zijn/haar specifieke ondersteuningsbehoeften. Wat voor de ene student werkt, hoeft niet te werken voor de andere student. Het goed begeleiden van een student met ADHD is maatwerk. Onder andere de schoolomstandigheden zijn van grote invloed op de mate van hinder die de student van zijn beperking ondervindt in zijn/haar school functioneren. 

 • Zorg voor structuur in de dagindeling; vaste plaatsen en vaste regels kunnen de student helpen.
 • Benoem de positieve kanten die je ziet van de student. 
 • Vertel aan het begin van de les aan de student wat er gaat gebeuren. Zo kan hij of zij zich focussen op jouw verhaal. 
 • Stel korte periode van werk in (ongeveer 20 minuten) Laat de student daarna even wiebelen en friemelen/een rondje lopen/iets anders. 
 • Denk eraan dat de student met ADHD goed is in uitstelgedrag. Help hem of haar met het begin van het werk. Daarna gaat het vaak vanzelf. Kijk ook op de pagina voor executieve functies 
 • Spreek je verwachting uit naar de student. 
 • Wees concreet, geef niet teveel informatie in een keer.
 • Blijf regels en afspraken herhalen. 
 • Laat je niet tot discussies verleiden. Vertel vriendelijk, maar strikt wat je van de student verwacht. 

Meer lezen?