Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Met behulp van een eenvoudig en overzichtelijk gespreksmodel, ontwikkeld door Machteld Huber, ga je een gesprek voeren met de ander waarbij je vraagt naar wat voor de ander echt belangrijk is. Je kunt gebruik maken van de tool (voor o.a. kinderen, jongeren en volwassenen) deze zijn online in te vullen of je kunt deze downloaden en uitprinten.

Hoe ga je er als onderwijsprofessional mee aan de slag?

De sleutel om zelf met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan is om zelf te ervaren wat Positieve Gezondheid inhoudt. Daarna is het gespreksmodel van Positieve Gezondheid goed toepasbaar in de één op één gesprekken, maar ook in groepsverband kun je ermee aan de slag. Je kunt de tool van te voren laten invullen online of op papier waarbij je vervolgens over de uitkomsten in gesprek gaat. Je vraagt niet naar de scores die laag zijn, je voert een open gesprek waarbij de jongere vertelt wat voor hem of haar belangrijk is. Dit levert een diepgaand gesprek op doordat de jongere met een brede blik kijkt naar zichzelf en bewust wordt van zichzelf en hoe hij of zij ervoor staat. Belangrijk is om geen probleemgericht gesprek te voeren maar de ander echt de regie te laten voeren over waar hij of zij gemotiveerd voor is. Wees nieuwsgierig, zonder oordeel en luister aandachtig.

Wat kan het opleveren?

Met Positieve Gezondheid voer je gesprekken die tot verrassende uitkomsten kunnen leiden. Zo kan blijken dat achter een probleem van iemand iets heel anders schuil gaat. Ook is het verbluffend hoe goed mensen zelf vaak weten wat er nodig is om iets te verbeteren. De beste raadgever? Dat zijn zij zelf. Doordat de ander zelf inzicht krijgt over hoe het echt gaat, worden er stappen gezet die voor hen echt belangrijk zijn waardoor ze veerkracht ontwikkelen en een betekenisvol leven ervaren. 

Door het spinnenweb heb ik een veel beter beeld, hoe het echt met me gaat; ik dacht dat het veel slechter ging.
Tom
Student
Door zelf een stap te zetten die ik belangrijk vind, voel ik me beter in mijn vel.
Cindy
Student
Ik voel me meer gehoord en gezien.
Mo
Student

Spinnenweb

Voorbeeldvragen naar aanleiding van een ingevuld spinnenweb

  • Welke 2 of 3 woorden zijn voor jou belangrijk vandaag?
  • Zou je bij 1 van de woorden iets willen veranderen? Zo ja, wat zou je willen veranderen?
  • Welke eerste kleine stap zou je hier vandaag of morgen in kunnen zetten?
  • Wat heb je daar voor nodig?

Meer lezen en zien?

  • Artikel Institute for Positive Health: Jeugdarts Sanne over de Jongerentool: ‘Een goed gesprek kan al helpend zijn’
  • Sandra IJpma is trainer Positieve Gezondheid, iPH gecertificeerd. Ze geeft workshops en trainingen Positieve Gezondheid aan zorg- en onderwijsprofessionals en verzorgt implementatie trajecten binnen het onderwijs. Wil je meer weten of een verkennend gesprek? Neem contact op met Sandra via sandraijpma@gmail.com of 06-29054413