Of je nu alleen online lessen hebt met je klas of een combinatie van online en fysiek, het kan een hele uitdaging zijn om goed contact te onderhouden en een relatie op te bouwen met je studenten.

Met behulp van deze toolkit helpen we je op weg om je studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. En vergeet niet: je bent niet alleen! Kun je zelf ook een helpende hand gebruiken? Schakel dan bijvoorbeeld je collega’s, je manager, het buurtteam of SMW in om eens mee te denken.

Misschien lees je veel dingen die voor jou een open deur zijn en heb jij zelf ervaringen die je wilt delen of tips die hier nog bij moeten. Laat het dan weten via het contactformulier.

Zorgen over je studenten?

We voelen ons samen met alle ketenpartners verantwoordelijk voor kwetsbare studenten. Het is in deze situatie belangrijk om goed te kijken wat de mogelijkheden zijn om de druk in gezinnen wat te verlichten. Door (extra) inzet van de hulpverlening, bijv. extra contact tussen gezinswerker en gezin.

We hebben veel studenten uit gezinnen die door de COVID-19 maatregelen dusdanig uit evenwicht zijn geraakt dat de basisverzorging en emotionele én fysieke veiligheid van onze studenten onder grote druk zijn komen te staan. In een aantal gezinnen is steun vanuit het netwerk en school dagelijks noodzakelijk om de leden van het gezin ‘net voldoende’ basisverzorging en structuur te kunnen bieden. Met het wegvallen van deze steunbronnen, is er een verhoogd risico ontstaan op:

 • Ruzies, spanningen, stress
 • Chaos, moeite met huishouding op orde houden (denk aan gezamenlijke eetmomenten, dagstructuur, dag-/nachtritme).
 • Middelengebruik
 • Ontbreken van gerichte aandacht voor de jongere
 • Ontbreken van rust om te kunnen spelen of schoolopdrachten te kunnen maken

Bij wie kun je terecht met je zorgen?

Deel de signalen die je krijgt met een collega of in je team en stem af wat jullie kunnen doen. 

Vraag Schoolmaatschappelijk werk, de Buurtteammedewerkers of het zorgteam mee te denken.

Zorg dat je zelf ook op de hoogte bent van waar de student terecht kan voor hulp en informatie, op Check it bijvoorbeeld, of op jongerenhulponline.nl.

Wat kun je in de online les doen?

 • Houd zelf altijd je camera aan.
 • Spreek af dat studenten in ieder geval bij de start en bij de afsluiting van de les hun camera aan hebben.
 • Merk je dat de studenten tijdens de les telkens hun camera uitdoen? Zorg er dan voor dat je regelmatig momenten hebt waar de student moet terugkeren met camera. Bijvoorbeeld om iets te laten zien of om iets te vertellen tegen de klas.
 • Noem alle studenten bij naam.
 • Gebruik een positieve toon en wees authentiek. Hou jij er van om tijdens je fysieke les veel grapjes te maken? Probeer dit dan ook online te doen. De student zal het waarderen.
 • Start elke mentorles met een check-in: hoe zit je erbij vandaag. Voor een voorbeeld, zie verderop bij inspirerende vormen. Als je dit elke les doet kun je ook snel reageren als een student opeens of een paar keer achter elkaar laag scoort.
 • Maak koppels. Koppel studenten in duo’s aan elkaar. Is het duomaatje er niet? Laat de aanwezige student dan contact zoeken. Zie deze pdf voor tips om het op te starten.
 • Post niet alleen maar lessen en afspraken op teams; doe ook eens iets leuks in de chat! Een inspirerend filmpje? Een boek dat de studenten echt moeten lezen? Een leuke tip voor het weekend? Deel het met ze en daag ze uit om dit zelf ook te doen.
 • Geef interactieve online opdrachten aan de studenten. Laat de student bijvoorbeeld uiteen gaan in kleine groepjes in teams, zo kunnen studenten onderling hun contacten weer oppakken. Je kunt de Breakout Rooms namen geven, bijvoorbeeld Zolder, Tuin, Strand, Skipiste etc.

Steven Pont deelt in onderstaande video tips over het stimuleren van mentale gezondheid bij leerlingen in voortgezet en beroepsonderwijs:

Tips voor een betere verbinding

 • Gebruik je nog geen WhatsApp om je studenten te bereiken? Doen! Niet alleen voor de kritische aansporing maar ook voor een compliment of om de student te laten weten dat hij/zij wordt gezien. (NB: je kunt voor je studentencontact een aparte WhatsApp Businessaccount aanmaken die je koppelt aan je vaste nummer van school. In WhatsApp Business zitten handige extra functies.)
 • Laat het contact niet afhangen van de student, maar neem zelf contact op. Bij afwezigheid zo snel mogelijk maar in ieder geval dezelfde dag nog.
 • Plan 1 op 1 momenten in met de student. Dit is net zo waardevol als een les met de groep
 • Gebruik de kracht van de groep: verzamel met de klas op een online whiteboard argumenten om wel naar de online les te komen en stuur dit naar de afwezige studenten. Of neem met de klas een korte video op om studenten die moeite hebben met aanhaken te motiveren.
 • Heeft een collega-docent van jou beter contact met een student waar jij je zorgen om maakt? Laat de docent dan contact opnemen met deze student
 • Ouderbetrokkenheid. Schakel ouders in bij afwezigheid. Vraag bij voorbeeld aan je student: Wie mag ik bellen als ik je niet kan bereiken, als er met jou iets gebeurd en ik bezorgd ben? Vaak krijg je zo degene die het meeste impact heeft bij de student.
 • Een student wil van jou weten of het je uitmaakt dat hij wel of niet komt. Een toon die gunnend (ik gun jou dat je mee blijft doen, je diploma haalt, contact hebt met medestudenten, etc), positief (ik geloof in jou, het is fijn om jou erbij te hebben, etc.) en authentiek is (ik vind het echt jammer als je er niet bij bent, ik maak me zorgen om je, ik vind het ook moeilijk deze periode) werkt!

Inspirerende vormen voor online contact

Meer lezen en zien?

Wil je meer informatie over bovenstaande onderwerpen? Kijk dan eens op:

Lessenserie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid ontwikkelde voor het VO (maar ook bruikbaar in mbo) Je Brein de Baas: “Actueel lesmateriaal om de mentale gezondheid van leerlingen op het voortgezet onderwijs te versterken tijdens en na corona.”

Download met je hele klas de Spyre app: “Het doel van Spyre is om dagelijks bewust bezig bent met je eigen welzijn. Voel je jezelf goed of minder goed? En wat je zelf kunt doen om je (nog) beter te voelen. Via een dagelijkse tip en een dagelijkse quote prikkelen we om buiten je comfort zone te gaan en mogelijk iets nieuws te proberen en te ontdekken wat je daarvan kan leren.” Meer info en downloaden.